Gotovnist-do-zymy-Vykonavchyj-komitet-e1544611138357

Gotovnist-do-zymy-Vykonavchyj-komitet-e1544611138357

Рішення виконкому Августівської сільради