Етичні правила для держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування

При прийнятті на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування особу ознайомлюють з “Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.” Відмітку про таке ознайомлення додають до особової справи держслужбовця або посадової особи.

Національне агенство України з питань державної служби наказом від 28.04.2021р. оновило дані Загальні правила.

В Правилах зазначили, що держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Також вони, у т. ч. в поза робочий час, повинні утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на веб-сайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані у своїй поведінці не допускати:

– використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;

– принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану або віросповідання особи;

– поширення чуток, обговорення особистого або сімейного життя колег, членів їх сімей та інших близьких осіб;

– впливу приватних, сімейних, суспільних або інших стосунків чи інтересів на його (її) поведінку та прийняття рішень під час виконання своїх посадових обов’язків;

– прояву будь-якої з форм дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, а також за мовними або іншими ознаками.