Набув чинності закон про інститут старост

З 1 серпня 2021 року набув чинності Закон України 1638 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост.”

Відповідно до Закону статтю 54-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виклали у новій редакції. 

Старост затверджує місцева рада за поданням голови після обов’язкового публічного обговорення всіх кандидатур у старостинському окрузі, та якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримано відповідну підтримку у старостинському окрузі:

  • з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;
  • з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч – більше 14 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч – більше 10 відсотків голосів;
  • з кількістю жителів більше 30 тисяч – більше 7 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана сільською, селищною, міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної сільської, селищної, міської ради.

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується сільською, селищною, міською радою.

Староста не має права працювати за сумісництвом, в т. ч. на громадських засадах, займатись підприємницькою діяльністю. 

При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним сільській, селищній, міській раді та підконтрольним сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений сільською, селищною, міською радою термін, звітує про свою роботу перед такою радою, жителями старостинського округу.