Внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №2598 про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. 

“Законопроєктом про внесення змін до Конституції України запропоновані зміни щодо децентралізації державної влади в Україні, удосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування”, – зазначено в пояснювальній записці до документа.

Проєктом запропоновано ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Отже, буде ліквідовано поняття “район”, введено “округ” і впроваджено інститут префектів замість місцевих державних адміністрацій. Передбачено, що префекта призначатиме і звільнятиме з посади президент України за поданням Кабінету Міністрів. До повноважень префекта входитиме нагляд за дотриманням законності на території округу/області. Також чиновник буде координувати діяльність територіальних органів виконавчої влади, вносити подання президенту про зупинення дії актів (ухвалених радою, головою громади, окружною/обласною радою), які не відповідають Конституції. Тобто,  в разі ухвалення головою громади, її радою, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України і створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності або загрозу національній безпеці, президент за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, такої ради і призначає тимчасового державного уповноваженого.

Законопроектом також пропонується скоротити до 4 років строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах. Зараз місцеві органи влади оновлюються раз на 5 років.